Mur og tømrerarbeid i Valdres og Oslo-området

Valdres Mur og Tømrermesterforretning AS  er et firma med bred kompetanse innen murarbeid og tømrerarbeid, flislegging og stabling av natursteinsmurer.

I tillegg utfører vi forskaling og støp av grunnmurer, samt dekke på grunn.

Vi utfører hyttebygg fra grunnmur til nøkkelferdig produkt, og har et nært samarbeid med elektrikere og rørleggere. Dette gir oss mulighet til å tilby kunden et totalprodukt.

Vi holder til i gamle Leira sentrum i Valdres, vis a vi en Hydro Texaco-stasjon, der har vi i år investerte i et eldre lagerbygg – kontor og utleieleiligheter.

Arbeidsdagen vår starter klokken 07:30 og avsluttes klokken 16:00.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Kunder

Pr i dag jobber vi mest opp mot hytter i Valdres-området, forøvrig har vi en del større oppdrag i området, som for eksempel skoler, hoteller og næringsbygg forøvrig. Privatmarkedet i Valdres betjener vi også i stor grad.
Oslo-området omfatter også vårt virkeområde, da vi også har en del oppdrag her.